BARVE JEZIKA 2

Več ogledov

BARVE JEZIKA 2

samostojni delovni zvezek za slovenščino v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Samostojni delovni zvezek BARVE JEZIKA 2 premišljeno združuje vsebine učbenika in delovnega zvezka. Sledi načelom postopnega usvajanja znanja in razvijanja veščin ter spodbuja dejavno vlogo dijaka pri učenju. Vsebine so v gradivu razdeljene na šest poglavij: Pomen besed slovenskega knjižnega jezika, Izvor besed ter njihova frazeološka in terminološka raba, Oblike besed – pregibne besedne vrste, Oblike besed – nepregibne besedne vrste, Tvorba ...

Dobavljivost: na zalogi

EAN: 9789612717780

19,50 EUR

Podrobnosti

Samostojni delovni zvezek BARVE JEZIKA 2 premišljeno združuje vsebine učbenika in delovnega zvezka. Sledi načelom postopnega usvajanja znanja in razvijanja veščin ter spodbuja dejavno vlogo dijaka pri učenju. Vsebine so v gradivu razdeljene na šest poglavij: Pomen besed slovenskega knjižnega jezika, Izvor besed ter njihova frazeološka in terminološka raba, Oblike besed – pregibne besedne vrste, Oblike besed – nepregibne besedne vrste, Tvorba besedil, Razvoj slovenskega knjižnega jezika od 17. do konca 19. stoletja. Na začetku vsakega poglavja je uvodna enota, ki je namenjena ugotavljanju predznanja ter napovedi vsebin in ciljev poglavja.

Sledijo učne enote, ki obsegajo:

  • motivacijske naloge,
  • raznovrstna izhodiščna besedila (večinoma tematsko povezana z obravnavanimi jezikovnimi pojmi),
  • naloge za usvajanje nove snovi (v modrem tisku),
  • naloge za utrjevanje (v črnem tisku),
  • predloge tem za govorne nastope, seminarske naloge in raziskovalno delo,
  • nazorno razlago učne snovi z izpostavljenimi ključnimi besedami. Vsako poglavje se zaokroži z enoto za preverjanje usvojenega znanja, nekatera pa še s samoevalvacijskim vprašalnikom, s katerim dijaki ovrednotijo svoj napredek v znanju in zmožnostih.

Oblikovna podoba je odlično usklajena z vsebino ter dopolnjena z nazornimi fotografijami in duhovitimi ilustracijami. Pri nastanku serije Barve jezika so poleg avtorjev sodelovali številni strokovnjaki in profesorice ter profesorji slovenščine v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah. Tako so v gradivu smiselno povezana sodobna spoznanja jezikoslovne in didaktične stroke ter praktične izkušnje iz učilnic po vsej Sloveniji.

Poleg samostojnega delovnega zvezka je na voljo tudi učbenik Barve jezika 2.

Podobne izdaje

AKCIJA

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih