GENI@L A1

Več ogledov

GENI@L A1

delovni zvezek s CD-jem za nemščino kot izbirni predmet v 7. in 8. razredu

CILJNA SKUPINA
Mladostniki brez predznanja jezika.

RAVEN JEZIKA:
Serija nudi 3 učbenike za 3 jezikovni ravni, A1, A2 in B1.

METODI ČNO-DIDAKTI ČEN KONCEPT
Oblika, fotografije in risbe:
V vadnici je veliko fotografij in ilustracij, s pomočjo katerih učenci obnovijo pridobljeno znanje in lažje vstopijo v tuj jezik. Film ponuja možnost vizualnega razumevanja situacij in tem. Posebnost videa je, da predstavi osebe in teme po delih in tako ...

Dobavljivost: na zalogi

EAN: 9783126062619

16,79 EUR

Podrobnosti

CILJNA SKUPINA
Mladostniki brez predznanja jezika.

RAVEN JEZIKA:
Serija nudi 3 učbenike za 3 jezikovni ravni, A1, A2 in B1.

METODI ČNO-DIDAKTI ČEN KONCEPT
Oblika, fotografije in risbe:
V vadnici je veliko fotografij in ilustracij, s pomočjo katerih učenci obnovijo pridobljeno znanje in lažje vstopijo v tuj jezik. Film ponuja možnost vizualnega razumevanja situacij in tem. Posebnost videa je, da predstavi osebe in teme po delih in tako olajša razumevanje filma.

Učni cilji:
Kazalo predstavlja dober pregled nad učnimi cilji vsake enote (komunikacija, gramatika in učne strategije). Učni cilji so povezani s temo, ki se nadaljuje skozi celotno poglavje.

Napredovanje:
Napredovanje se ravna po referenčnih okvirjih in pri tem upošteva spoznanja psihologije učenja. Tako so npr. v vadnici predstavljeni nekateri predlogi in množina, ki pa niso vključeni v preverjanja znanja. V vadnici sta tako ločena receptivno znanje in aktivno obvladanje jezika.

Spretnosti in oblike vaj:
Vaje so zasnovane čim bolj aktivno. Veliko zasnov je igrivih in se jih lahko uporabi pri različnih vsebinah. Pozornost vaj je namenjena gramatiki (učenci naj bi sami prepoznali pravila, jih sestavili in se jih naučili).

Vrste besedil:
Velika pozornost je namenjena raznolikosti besedilnih vrst.

Samostojna evalvacija:
V delovnem zvezku se nahaja na koncu vsakega poglavja povzetek celotne enote in kratka samostojna evalvacija ( Das kann ich schon ), ki pripravi učence na evropejski jezikovni portfolio.

STRUKTURA U ČNEGA GRADIVA
Geni@l ponuja učencem in učiteljem pomembne novosti:

 • 15 kratkih in raznolikih enot, od tega 3 ponovitvene in utrditvene enote (5, 10 in 15)
 • vadnica ponuja 100 - 120 ur učnega gradiva
 • uvodno poglavje, namenjeno utrditvi in ponovitvi
 • napotki za učenje
 • pregled gramatike v dodatku
 • internetni projekti in ostale naloge, ki jih najdete na spletu
 • vaje izgovorjave
 • mladostniške in sodobne teme
 • jasno osnovana učna pot


K učnemu programu spada poleg slovarja z učnimi napotki tudi CD, na katerem najdete dele filma. CD ponuja dodatne možnosti samostojnega učenja, ponavljanja in preverjanja. Ponudba je nadgrajena z internetnimi projekti, ki ponujajo šolarjem samostojno iskanje nalog z aktualnimi temami.

V središču vadnice so področja, v katera so vključeni mladostniki, to so šola, prosti čas, konjički, družina in prijatelji. Omenjene teme so predstavljene v primerjavi z nemško govorečimi deželami.

GLAVNE KOMPONENTE:

 • učbenik
 • delovni zvezek z CD-jem
 • priročnik za učitelje
 • DVD

DODATNE KOMPONENTE NA SPLETU (www.klett.de)

 • dodatki h priročniku za učitelje
 • slovarji (angleški, grški, italijanski in španski)
 • seznam avdio zapisov v počitniški vadnici
 • gradivo za samostojno učenje
 • internetni projekt (36 enot z vajami o različnih temah, ki se jih lahko reši samostojno ali v skupini)
 • aplikacija geni@l Wortschatz

AKCIJA

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih