GENI@L KLIK A2

Več ogledov

GENI@L KLIK A2

intenzivna vadnica za nemščino kot izbirni predmet v 8. in 9. razredu

CILJNA SKUPINA
Mladostniki brez predznanja jezika.

RAVEN JEZIKA:
Serija nudi 3 učbenike za 3 jezikovni ravni, A1, A2 in B1.

CERTIFIKATI
Vsi trije učbeniki pripravljajo na nove certifikate Fit in Deutsch 1 in 2 ter na Zertifikat Deutsch.

STRUKTURA POSODOBLJENEGA U ČNEGA GRADIVA
Raznolika poglavja vadnice obsegajo tako v učbeniku kot v delovnem zvezku po 8 strani. Jasno osnovana učna pot ponuja enakomeren napredek in ...

Dobavljivost: na zalogi

EAN: 9783126063005

11,70 EUR

Podrobnosti

CILJNA SKUPINA
Mladostniki brez predznanja jezika.

RAVEN JEZIKA:
Serija nudi 3 učbenike za 3 jezikovni ravni, A1, A2 in B1.

CERTIFIKATI
Vsi trije učbeniki pripravljajo na nove certifikate Fit in Deutsch 1 in 2 ter na Zertifikat Deutsch.

STRUKTURA POSODOBLJENEGA U ČNEGA GRADIVA
Raznolika poglavja vadnice obsegajo tako v učbeniku kot v delovnem zvezku po 8 strani. Jasno osnovana učna pot ponuja enakomeren napredek in olajšuje pouk. Teme, ki so predstavljene z dvema različnima ilustracijama in fotografijama, so mladostniške in sodobne.

Vsebina in koncepcija:

 • teme in ilustracije so dopolnjene s fotografijami, ki mladostnikom kažejo svet
 • vaje v učbeniku in delovnem zvezku so si podobne, kar olajša delo z obema gradivoma
 • v skrajnem robu najdejo učenci pomoč in nasvete
 • naloge, povezane z večjezikovnostjo, aktivirajo predznanje učencev in s tem olajšajo proces razumevanja
 • govorni komunikaciji so namenjene naloge, povezane z izgovorjavo, aktivnim govorjenjem in ponavljanjem
 • učni cilji določajo zgradbo poglavij in so zbrani ob koncu vsakega poglavja, kjer so tudi naloge za utrjevanja pridobljenega znanja
 • v delovnem zvezku preverijo učenci samostojno svoje znanje
 • po štirih poglavjih ponujajo posebna utrjevalna poglavja ponovitev pridobljenega znanja
 • besedišče je ponujeno v kontekstu
 • v učbeniku je abecedni slovar
 • »überblicksgrammatik« v dodatku učbenika olajša sistematizacijo naučene slovnice
 • 1. in 2. učbenik lahko dopolnite z zabavnim 30-minutnim video zapisom
 • naloge, povezane z video zapisom najdete v posebnih utrjevalnih poglavjih v učbeniku in delovnem zvezku


Komponente:

 • učbenik je sestavljen iz 12 poglavij, 3 utrjevalnih poglavij, povzetka slovničnih struktur in abecednega seznama besed; 2 CD-ja s slušnimi besedili sta vključena
 • DVD predstavlja scene iz vsakdanjika mladostnikov in traja 30 minut; ponuja gradivo za utrjevanje besedišča in struktur
 • priročnik za učitelje ponuja predloge za uporabo vaj in nalog pri pouku in vsebuje delovne liste, transkripcijo avdio in video gradiva ter rešitve
 • digitalni učni paket združuje učbenik, delovni zvezek, video gradivo in interaktivne sličice
 • »Intensivtrainer« vsebuje dodatne vaje, ki so namenjene utrjevanju besedišča in slovnice
 • zvezek preverjanj vsebuje preverjanja znanja, ki so na vrsti po vsakem končanem poglavju in pripravlja na certifikat Fit in Deutsch
 • za komunikativnost v razredu skrbi 42 interaktivnih sličic, ki so uporabne s pomočjo prenosnega računalnika, video projektorja ali interaktivne table
 • v dvojezikovnih slovarjih je zbrano besedišče s slovničnimi informacijami in primeri stavkov; besedišče je zbrano po poglavjih

AKCIJA

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih