LILI IN BINE 3

Več ogledov

LILI IN BINE 3

Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 3. razredu (dva dela)

Samostojni delovni zvezek za slovenščino je v dveh delih. Vanju so, z nekaj izjemami, vključena besedila, ki so v učbeniku za slovenščino, in naloge za razčlenjevanje besedil. Usvajanju jezikovnih prvin so namenjene strani, ki so označene s piktogramom jezikarija. Sprotno ponavljanje je v rubriki Ponovim, na zaključku vsakega sklopa pa sta rubriki Spoznali smo in Preverim svoje znanje. V gradivo so smiselno umeščeni stripi z naslovom Učim se učiti in so namenjeni ...

Dobavljivost: na zalogi

EAN: 3831075925694

15,00 EUR

Podrobnosti

Samostojni delovni zvezek za slovenščino je v dveh delih. Vanju so, z nekaj izjemami, vključena besedila, ki so v učbeniku za slovenščino, in naloge za razčlenjevanje besedil.

Usvajanju jezikovnih prvin so namenjene strani, ki so označene s piktogramom jezikarija. Sprotno ponavljanje je v rubriki Ponovim, na zaključku vsakega sklopa pa sta rubriki Spoznali smo in Preverim svoje znanje. V gradivo so smiselno umeščeni stripi z naslovom Učim se učiti in so namenjeni učenju učenja. Naloge, ki jih učenci rešujejo v zvezek, so označene s piktogramom svinčnik – rešim v zvezek.

Serija gradiv Lili in Bine za 3. razred je na voljo tudi v obliki samostojnih delovnih zvezkov, ki združujejo vsebine in učne cilje iz učbenikov ter jih prepletajo z nalogami, značilnimi za delovne zvezke. Čeprav ima vsak predmet svoje samostojne delovne zvezke, so v kompletu samostojnih delovnih zvezkov ohranjene medpredmetne povezave skozi vseh deset sklopov. Samostojni delovni zvezki so med seboj vsebinsko in oblikovno usklajeni in pomenijo alternativo dosedanjemu kompletu medpredmetnih delovnih zvezkov Lili in Bine 3.


 

Avtorice: Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan

Urednik: Mojca Urankar Počkaj

Tehnični podatki:
Format: 210 x 297 x 16 mm
Strani: 1. del 96 strani, 2. del 104 strani
Teža: 1053 g

AKCIJA

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih