MATEMATIKA NA MATURI

zbirka nalog za pripravo na pisni del mature: osnovna raven

Matematika na maturi iz vadnice Avantura matura je namenjena vsem dijakom, ki bi pred maturo radi preverili svoje znanje iz matematike na osnovni ravni. Primerna je tudi za dijake, ki maturo iz matematike opravljajo na višji ravni, saj je prvi del njihovega pisnega izpita enak izpitu na osnovni ravni. Vsebina poglavij v vadnici je usklajena z maturitetnim katalogom. V vadnici so obravnavane številske množice (naravna in cela, racionalna, realna, kompleksna števila), algebrske funkcije ...

Dobavljivost: na zalogi

EAN: 9789612712426

14,85 EUR

Podrobnosti

Matematika na maturi iz vadnice Avantura matura je namenjena vsem dijakom, ki bi pred maturo radi preverili svoje znanje iz matematike na osnovni ravni. Primerna je tudi za dijake, ki maturo iz matematike opravljajo na višji ravni, saj je prvi del njihovega pisnega izpita enak izpitu na osnovni ravni.

Vsebina poglavij v vadnici je usklajena z maturitetnim katalogom. V vadnici so obravnavane številske množice (naravna in cela, racionalna, realna, kompleksna števila), algebrske funkcije (linearna, kvadratna, potenčne funkcije, polinomi in racionalne funkcije, stožnice), transcendentne funkcije (eksponentna, logaritemska, kotne), vektorji, metrična geometrija v ravnini in prostoru, zaporedja, kombinatorika in verjetnostni račun, statistika, diferencialni in integralski račun. Dodani so primeri preglednih testov, podobni tistim na maturi.

Poglavja so nanizana v smiselnem vrstnem redu glede na časovno podajanje matematičnih učnih vsebin v času štiriletnega šolanja. Oblikovana so tako, da so najprej predstavljene najpomembnejše definicije, formule in zveze, ki so potrebne za uspešno reševanje nalog. Sledijo naloge, ki so izbrane tako, da zajemajo najpomembnejše vsebine posameznega poglavja. Težavnost nalog se praviloma stopnjuje od prve do zadnje naloge, da lahko dijak postopoma uspešno rešuje zastavljene naloge. Na koncu vadnice so dodane rešitve nalog z ustreznimi slikami.

Dijak bo v knjigi našel širok spekter različnih tipov nalog, ki se med seboj razlikujejo tudi po težavnosti. Zahtevnost nalog ustreza maturi iz matematike na osnovni ravni. Izdaja dijaku odpira pogled na najpomembnejše, kar mora obvladati v posameznem poglavju, s pomočjo nalog pa lahko preveri svoje znanje matematike v času pred maturitetnim izpitom. Svojo pripravljenost na maturo lahko preveri tudi z reševanjem preglednih testov. Vadnica vsebuje dovolj teoretičnih osnov in raznovrstnih nalog, da lahko dijak s pomočjo vadnice utrdi svoje znanje matematike in samozavest v sklepni fazi priprav na maturo.

Vadnica je torej zasnovana tako, da so dijaku posredovane najbolj potrebne osnove matematične teorije, da so naloge po vsebini in zahtevnosti ujemajo z maturitetnim katalogom, da je število nalog primerno, da lahko dijak preveri svoje rešitve, da potrdi svoje znanje matematike, da poveča zaupanje v svoje matematične sposobnosti in da lahko mirneje pričakuje maturitetni izpit.

Vadnica kandidatu omogoča kakovostnejšo pripravo in boljše rezultate na maturi.


ZBIRKA: Avantura matura
AVTORJI: Veronika Bartolj, Tone Rozman, Pavle šijanec
UREDNIK: Pavle šijanec
UDK: 51(075.3)(079.1) 37.09127:51:373.5
DATUM IZIDA: 03.09.2012
TEHNIČNI PODATKI: 210 x 297 x 7mm; 345g; 136 strani; broširana vezava

AKCIJA

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih