MEINE FREUNDE UND ICH

Več ogledov

MEINE FREUNDE UND ICH

delovni zvezek + CD

CILJNA SKUPINA Otroci, katerih materni jezik ni nemščina. STRUKTURA U ČNEGA GRADIVA Vadnica posveča pozornost besedišču in razvoju spretnosti, ki so namenjene aktivnemu sodelovanju pri pouku. Pri tem sta v ospredju jezik in izgovorjava. Govorna kompetenca je podkrepljena z vajami slušnega razumevanja, izgovorjave, besedišča in slovnice. Istočasno je pozornost posvečena tudi razvoju pisne kompetence. S pomočjo vaj, kot so barvanje, gibalne naloge, petje in ...

Dobavljivost: na zalogi

EAN: 9783126069618

17,99 EUR

Podrobnosti

CILJNA SKUPINA

Otroci, katerih materni jezik ni nemščina.

STRUKTURA U ČNEGA GRADIVA

Vadnica posveča pozornost besedišču in razvoju spretnosti, ki so namenjene aktivnemu sodelovanju pri pouku. Pri tem sta v ospredju jezik in izgovorjava.

Govorna kompetenca je podkrepljena z vajami slušnega razumevanja, izgovorjave, besedišča in slovnice. Istočasno je pozornost posvečena tudi razvoju pisne kompetence. S pomočjo vaj, kot so barvanje, gibalne naloge, petje in ustvarjanje, so nagovorjena vsa čutila. Skozi celotno vadnico so otroco nagovorjeni h točnemu opazovanju sveta okoli sebe, kar ustreza razvoju jezikovne in komunikativne kompetence.

Priročnik za učitelje (z delovnimi listi in CD-jem):

Priročnik vsebuje didaktični uvod z informacijami o jezikovnem razvoju otrok.

Gradivo vsebuje 7 enot:

Familie und Freunde
Wetter und Jahreszeiten
Körper und Sinne
Essen und Trinken
Zu Hause und in der Freizeit
Tiere
Schule

Vsaka enota je razdeljena na več delov, ki vsebujejo različne informacije za otroke in jim pomagajo pri učenju slovnice in besedišča. Vsako enoto zaključujejo delovni listi.

Na CD-ju najdete pesmi, dialoge in rime, ki naredijo igrivo učenje še bolj zanimivo.

Zbirna mapa za učence s CD-jem:

V mapi učenci zbirajo svoj delovni napredek. S pomočjo CD-ja lahko otroci tudi doma poslušajo pesmi in rime, s čimer ponovijo že naučeno in s tem delajo na svojem slušnem razumevanju.

Sličice:

Sličice so namenjene predvsem uporabi v začetni fazi učenja jezika. Lahko se jih uporablja tudi kasneje v sklopu ponavljalnik in utrjevalnih vaj. Spol narisanega samostalnika je definiran s pomočjo obarvanega roba sličice.

GLAVNE KOMPONENTE:

delovni zvezek z nalepkami
delovni zvezek z nalepkami in CD-jem
priročnik za učitelje s CD-jem in delovnimi listi
zbrina mapa za učence s CD-jem
sličice

AKCIJA

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih