Še 0.0 do brezplačne dostave

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne trgovine Knjigarna.com Založbe Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnik«).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletni strani www.knjigarna.com. Če se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate dostopati do spletne strani ponudnika.

Spletno mesto Knjigarna.com je spletna trgovina, ki deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Ob prijavi v sistem obiskovalec pridobi uporabniško ime in geslo, s katerima lahko ob vsakem obisku spletnega mesta dostopa tudi do svojega računa (uporabniški profil) oz. pridobi pravico do nakupa. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Kupec lahko nakup opravi tudi kot gost – brez registracije. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med lastnikom spletne trgovine, ponudniki artiklov in potrošnikom.

Cene in ažurnost podatkov

Vse cene so v EUR in vsebujejo predpisani DDV. Zavezanci za DDV so dolžni ob registraciji navesti tudi svojo davčno številko.

SPLETNE CENE (artikli v akciji) veljajo samo za nakupe prek spletne trgovine www.knjigarna.com in hkrati za nakupe, ki niso namenjeni nadaljnji prodaji. Popusti se ne seštevajo. V primeru uveljavljanja kartice ugodnosti se upošteva za stranko najugodnejši popust.

Ponudnik skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti artiklov, dobavni roki in cene spreminjajo, tako da obstaja možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter se omogoči preklic ali zamenjava naročenega artikla.

Če se cena artikla med obdelavo naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Naročanje

Naročanje poteka prek interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Kupec izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščeni po kategorijah.

Po oddaji naročila kupec po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Kupcu so izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila vselej dostopni v spletni trgovini v rubriki Profil obiskovalca (povezava MOJ RAČUN). Ob morebitni spremembi oz. preklicu naročila mora kupec ponudnika o tem obvestiti na e-naslov knjigarna@rokus-klett.si, kjer mora navesti tudi številko nakupa, ki je omenjena v elektronskem sporočilu o nakupu.

Oddano naročilo ima status pogodbe, sklenjene med kupcem in prodajalcem - Založba Rokus Klett, d. o. o. Pogodba oz. račun je v fizični obliki shranjen na sedežu podjetja in ga kupec lahko kadarkoli na pisno zahteva.

Poštnina

Za dostavo blaga se zaračuna poštnina v skladu s spodaj navedenimi pogoji. V primeru dostave blaga oz. dostave dostopa do storitve po elektronski poti se poštnina ne zaračuna.

Dostava znotraj Slovenije

Dostava na naslov naročnika se opravi s paketno dostavo prek Pošte Slovenije. 

Poštnina za nakup v vrednosti do 55,00 EUR znaša 3,99 EUR. Če vrednost nakupa presega 55,00 EUR, poštnino krije založba.

V primeru plačila po povzetju vam Pošta Slovenije po svojem veljavnem ceniku zaračuna še plačilo univerzalnega plačilnega naloga (UPN), kot bi ga plačali pri bančnem okencu.

Dostava v države EU

Dostava na naslov naročnika se opravi s paketno dostavo prek Pošte Slovenije. 

Poštnina za nakup znaša:

  • 17,10 EUR za pakete do 2,50 kg
  • 25,00 EUR za pakete do 5,00 kg
  • 30,50 EUR za pakete nad 5,00 kg

Posebnosti nakupa licence za uporabo digitalnih gradiv

Za nakup licence za uporabo digitalnih gradiv oz. se mora kupec registrirati. Ob registraciji kupec vnese svoj naslov elektronske pošte in geslo. Za nakup je zaradi izdaje računa treba vnesti tudi ime in priimek ter naslov plačnika računa.

Za dostop do gradiv in njihovo uporabo mora kupec upoštevati Splošne pogoje uporabe portala, na katerem dostopa do licence.

V primeru nakupa enoletne licence, se ta samodejno prekine ob izteku 365 dni od dneva nakupa. Če jo želi kupec podaljšati, mora kupiti novo licenco. Predčasni odstop od licence v skladu z določbo 13. točke petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov ni dopusten.

V primeru nakupa mesečne licence, se ta ob izteku 30 dni od dneva nakupa samodejno podaljša za nadaljnjih 30 dni in se hkrati samodejno izvede plačilo podaljšanja mesečne licence. V primeru, da na dan obnove licence na sredstvu za plačilo, ki ga je predložil kupec, ni zadostnih sredstev za podaljšanje licence, kupec o tem nemudoma prejme opozorilo. V primeru, da plačila ne izvede v roku 30 dni, se licenca prekine. Preklic mesečne naročnine lahko kupec opravi v svojem profilu na spletnem mestu knjigarna.com.

Vračilo blaga / Pravica do odstopa od pogodbe

Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe brez kakršnekoli odškodnine. Navedena pravica ne velja v primeru, kadar gre za nakup storitve (npr. vstopnice za dogodek), ki jo je ponudnik še pred podajo kupčeve zahteve za odstop že v celoti izpolnil.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi fizično posest na blagu ali jo namesto kupca pridobi tretja oseba, ki ni prevoznik in ki jo je v ta namen določil kupec. V primeru nakupa storitve (npr. vstopnice za dogodek) odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec v odstopnem roku z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Založba Rokus Klett, d. o. o., da odstopa od pogodbe.

V ta namen lahko kupec uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. Odstop od pogodbe sporoči:

  • na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si 
    ali
  • na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Da se obvestilo o odstopu od pogodbe šteje za pravočasno, zadošča, da je poslano pred iztekom roka za odstop od te pogodbe.

Kupec mora nato najkasneje v 14 dneh od dneva, na katerega je ponudnika obvestil o odstopu od pogodbe, vrniti prejeto blago na naslov TLS, d. o. o., Skladišče Založbe Rokus Klett, Pod lipami 1, 1218 Komenda. Vrnjeni izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani. Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo njegovim splošnim pogojem poslovanja. 

Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec (tudi v primeru, da blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti). 

Ponudnik kupcu brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša standardna oblika dostave, ponujena s strani prodajalca). Tako povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov. Ponudnik lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. 

Kupec odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Uveljavljanje pravic iz naslova stvarne napake na blagu oz. nepravilno opravljene storitve

V primeru stvarne napake na dobavljenem blagu ima kupec pravico, da blago vrne brez kakršnekoli odškodnine ali stroškov. O obstoju stvarne napake in nameravanem vračilu oz. o morebitnih nepravilnostih na opravljeni storitvi mora kupec obvestiti prodajalca najkasneje v 2 mesecih od odkritja napake oz. nepravilnosti in v 2 letih od nakupa, in sicer pisno (na e-naslov knjigarna@rokus-klett.si ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana). Kupec mora v obvestilu natančneje opisati napako oz. nepravilnost in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda oz. nepravilnost preveri. Obvestilo o odstopu mora kupec podati z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in da ima izdelek napako oz. je bila storitev opravljena nepravilno. Kupec lahko o stvarni napaki prodajalca obvesti tudi osebno, prodajalec mu v tem primeru izda potrdilo. 

Kupec, ki je prodajalca pravilno obvestil o napaki oz. nepravilnosti, ima pravico od prodajalca zahtevati, da napako na blagu oz. pomanjkljivost na opravljeni storitvi odpravi ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako oz. pomanjkljivostjo na opravljeni storitvi ali blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom oz. ponovno opravi storitev ali vrne plačani znesek. 

Če obstoj napake na blagu oz. nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, prodajalec najpozneje v roku 8 dni ugodi potrošnikovi zahtevi iz prejšnjega odstavka. 

Če je obstoj napake na blagu oz. nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna, mora prodajalec kupcu pisno odgovoriti na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu. 

Vsa obvestila in pošiljke se štejejo za pravočasne, če so oddani najkasneje na zadnji dan roka.

Načini plačila

V spletni prodajalni so omogočeni naslednji načini plačila:

  • plačilo po predračunu (predračun boste prejeli po e-pošti),
  • plačilo s plačilno kartico (Visa, Mastercard, Maestro),
  • plačilo preko plačilnega sistema Stripe v primeru nakupa digitalnih gradiv, ki sprejema plačilna kartice Visa, Mastercard, Maestro.

Pogodba na daljavo je sestavljena v slovenskem jeziku in je v elektronski obliki shranjena na strežniku upravljavca spletnega mesta ter je tako kupcu dostopna 24 ur na dan v njegovem uporabniškem profilu. Pogodba oz. račun je v fizični obliki shranjen na sedežu podjetja in ga kupec lahko kadarkoli na pisno zahteva.

Pravila za uporabo vsebin

Vse vsebine, objavljene na spletni strani www.knjigarna.com, so last ponudnika in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev oz. so označene z ustrezno navedbo vira ali avtorja. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni treba posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi izvorna koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c) ipd.), temveč je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela.

Založba Rokus Klett, d. o. o., je izključni lastnik znamke www.knjigarna.com in iz nje izvedenih imen. Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepa proti kršiteljem skladno z zakonodajo. Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerih koli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja Založba Rokus Klett, d. o. o., ni dovoljeno. Za dovoljenje za uporabo zaščitenega gradiva pišite na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnika zagotavljata varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete tukaj

Piškotki

Med brskanjem po spletnih straneh ponudnikov se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in registriranih uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletni strani, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev. Uporabnik ali registrirani uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotkov na posamezni spletni strani ali ne. 

Več podatkov o piškotkih in njihovi uporabi je na voljo tukaj in v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika. 

Odgovornost

Ponudnik uporabnikom ali registriranim uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletne strani www.knjigarna.com popolnoma varna, neprekinjena, vedno na voljo, niti da bo upravičila njihova pričakovanja do spletnega portala. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgube programov, stroškov povezav, stroškov preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletne strani www.knjigarna.com, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb, delnih ali v celoti, katerega koli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno preprosto dostopni na spletnem naslovu www.knjigarna.com. 

Ponudnik lahko kadar koli neomejeno spremeni, ukine ali prekine kateri koli del storitve, pa tudi dostopnost katere koli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

Reševanje sporov

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani www.knjigarna.com, se najprej obrnite na e-poštni naslov knjigarna@rokus-klett.si podjetja Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Pristojnost za reševanje sporov

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na svojo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče v kraju sedeža kupca.

Družba ZALOŽBA ROKUS KLETT, podjetje za založništvo učbenikov in revij, d.o.o., Stegne 9B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZALOŽBA ROKUS KLETT, d.o.o.) v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS.

ZALOŽBA ROKUS KLETT, d.o.o. kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr

Ko obiščete našo spletno stran, samodejno namestimo potrebne piškotke v vašo napravo, da se lahko naša spletna stran pravilno prikazuje in deluje. V vašo napravo lahko namestimo tudi neobvezne analitične in marketinške piškotke, če izberete možnost »Sprejmi vse«. Ti piškotki zbirajo in analizirajo različne informacije o vaši interakciji z našim spletno stranjo in drugimi spletnimi mesti za ciljno usmerjeno oglaševanje.

Prosimo, kliknite gumb  Sprejmi vse, če se strinjate z uporabo vseh vrst piškotkov ali zavrnite neobvezne piškotke s klikom na Zavrni vse '. Za več informacij si oglejte našo Politiko piškotkov.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu Knjigarna.com
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.

Velikost pisave

Reset Zoom
Ali uporabite funkcijo brskalnika:
Ctrl + + / Ctrl + - / Ctrl + 0