Splošni pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne trgovine Knjigarna.com Založbe Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnik«).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletni strani www.knjigarna.com. Če se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate dostopati do spletne strani ponudnika.

Spletno mesto Knjigarna.com je spletna trgovina, ki deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Ob prijavi v sistem obiskovalec pridobi uporabniško ime in geslo, s katerima lahko ob vsakem obisku spletnega mesta dostopa tudi do svojega računa (uporabniški profil) oz. pridobi pravico do nakupa. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Spletni nakup je mogoče opraviti tudi brez registracije. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med lastnikom spletne trgovine, ponudniki artiklov in potrošnikom.

Cene in ažurnost podatkov

Vse cene so v EUR in vsebujejo predpisani DDV. Zavezanci za DDV so dolžni ob registraciji navesti tudi svojo davčno številko.

SPLETNE CENE (artikli v akciji) veljajo samo za nakupe prek spletne trgovine www.knjigarna.com in hkrati za nakupe, ki niso namenjeni nadaljnji prodaji. Popusti se ne seštevajo. V primeru uveljavljanja kartice ugodnosti se upošteva za stranko najugodnejši popust.

Ponudnik skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti artiklov, dobavni roki in cene spreminjajo, tako da obstaja možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter se omogoči preklic ali zamenjava naročenega artikla.

Če se cena artikla med obdelavo naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Naročanje

Naročanje poteka prek interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščeni po kategorijah.

Po oddaji naročila kupec po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Kupcu so izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila vselej dostopni v spletni trgovini v rubriki Profil obiskovalca (povezava MOJ RAČUN). Ob morebitni spremembi oz. preklicu naročila mora kupec ponudnika o tem obvestiti na e-naslov knjigarna@rokus-klett.si, kjer mora navesti tudi številko nakupa, ki je omenjena v elektronskem sporočilu o nakupu.

Poštnina

Osebni prevzem
Osebni prevzem je mogoč po predhodnem dogovoru, in sicer na sedežu založbe (Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana), vsak delovnik med 8. in 15. uro.

Poštnina za dostavo znotraj Slovenije
Če znesek nakupa presega 40,00 EUR, krijemo strošek poštnine za dostavo po Sloveniji mi. Če je znesek nakupa manjši od 40,00 EUR, je vaša udeležba pri poštnini 3,50 EUR.

V primeru plačila po povzetju vam Pošta Slovenije po svojem veljavnem ceniku zaračuna še plačilo posebne položnice (kot bi jo plačali pri bančnem okencu). Ta znesek trenutno znaša 1,05 EUR.

Vračilo blaga / Pravica do odstopa od pogodbe

Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe.
Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Založba Rokus Klett, d. o. o. o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. Odstop od pogodbe sporoči:

  • na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si,
  • na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe
Če kupec odstopi od te pogodbe, mu Založba Rokus Klett, d. o. o. brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani prodajalca). Tako povračilo Založba Rokus Klett, d. o. o. izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov. Založba Rokus Klett, d. o .o. lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Kupec blago vrne na naslov:

Gebr­uder Weiss d.o.o.
Skladišče Založbe Rokus Klett
Celovška cesta 492
1000 Ljubljana

brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če kupec blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.

Kupec odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.


Vračilo blaga / Uveljavljanje pravic iz naslova stvarne napake

Kupec ima v primeru stvarne napake  pravico, da kupljeno blago vrne brez kakršnekoli odškodnine. O nameravanem vračilu mora kupec obvestiti Založbo Rokus Klett, d. o. o., najkasneje v dveh mesecih od odkritja napake in v dveh letih od nakupa. Obvestilo o odstopu mora kupec podati z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in da ima blago stvarno napako. Kupec mora izjavo podati pisno, in sicer na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov knjigarna@rokus-klett.si. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Kupec lahko prodajalca o stvarni napaki obvesti tudi osebno, prodajalec mu v tem primeru izda potrdilo.

Kupec, ki je prodajalca pravilno obvestil o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da napako na blagu odpravi, ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako, ali blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom, ali vrne celotni plačani znesek. Če obstoj napake na blagu ni sporen, prodajalec najpozneje v roku 8 dni ugodi potrošnikovi zahtevi iz prejšnjega stavka. Če je obstoj napake na blagu sporen, mora prodajalec naročniku pisno odgovoriti na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu.

Načini plačila

V spletni prodajalni so omogočeni naslednji načini plačila:

  • plačilo po povzetju z gotovino ob prevzemu (v tem primeru Pošta Slovenije po svojem veljavnem ceniku zaračuna še plačilo posebne položnice – trenutno ta znesek znaša 1,05 EUR),
  • plačilo po predračunu (predračun boste prejeli po e-pošti).

Pogodba na daljavo je sestavljena v slovenskem jeziku in je v elektronski obliki shranjena na strežniku upravljavca spletnega mesta ter je tako kupcu dostopna 24 ur na dan v njegovem uporabniškem profilu. Pogodba oz. račun je v fizični obliki shranjen na sedežu podjetja in ga kupec lahko kadarkoli na pisno zahteva.

Pravila za uporabo vsebin

Vse vsebine, objavljene na spletni strani www.knjigarna.com, so last ponudnika in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev oz. so označene z ustrezno navedbo vira ali avtorja. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni treba posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi izvorna koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c) ipd.), temveč je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepa proti kršiteljem skladno z zakonodajo. Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerih koli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja Založba Rokus Klett, d. o. o., ni dovoljeno. Za dovoljenje za uporabo zaščitenega gradiva pišite na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Zasebnost in varstvo podatkov

Podnudnik zagotavlja varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. Več o varstvu osebnih podatkov na naših spletnih straneh si lahko preberete tukaj

Piškotki

Med brskanjem po spletni strani www.knjigarna.com se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in registriranih uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje spletne strani, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev.

Uporabnik ali registrirani uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotkov na posamezni spletni strani ali ne. Več podatkov o piškotkih in njihovi uporabi je na voljo tukaj in v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

Odgovornost

Ponudnik uporabnikom ali registriranim uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletne strani www.knjigarna.com neprekinjena, vedno na voljo, niti da bo upravičila njihova pričakovanja do spletnega portala. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze.

Reševanje sporov

a vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani www.knjigarna.com, se najprej obrnite na e-poštni naslov knjigarna@rokus-klett.si podjetja Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Pristojnost za izvensodno reševanje sporov

Ponudnik v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS. Ponudnik na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Pristojnost za reševanje sporov

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na svojo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb, delnih ali v celoti, katerega koli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno preprosto dostopni na spletnem naslovu www.knjigarna.com

Ponudnik lahko kadar koli neomejeno spremeni, ukine ali prekine kateri koli del storitve, pa tudi dostopnost katere koli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

AKCIJA

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih