Splošni pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne trgovine Knjigarna.com Založbe Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnik«).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletni strani www.knjigarna.com. Če se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate dostopati do spletne strani ponudnika.

Spletno mesto Knjigarna.com je spletna trgovina, ki deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Ob prijavi v sistem obiskovalec pridobi uporabniško ime in geslo, s katerima lahko ob vsakem obisku spletnega mesta dostopa tudi do svojega računa (uporabniški profil) oz. pridobi pravico do nakupa. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med lastnikom spletne trgovine, ponudniki artiklov in potrošnikom.

Cene in ažurnost podatkov

Vse cene so v EUR in vsebujejo predpisani DDV. Zavezanci za DDV so dolžni ob registraciji navesti tudi svojo davčno številko.

SPLETNE CENE (artikli v akciji) veljajo samo za nakupe prek spletne trgovine www.knjigarna.com in hkrati za nakupe, ki niso namenjeni nadaljnji prodaji. Popusti se ne seštevajo. V primeru uveljavljanja kartice ugodnosti se upošteva za stranko najugodnejši popust.

Ponudnik skuša čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti artiklov, dobavni roki in cene spreminjajo, tako da obstaja možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter se omogoči preklic ali zamenjava naročenega artikla.

Če se cena artikla med obdelavo naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal v vsakem primeru kupcu zagotoviti nižjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Naročanje

Naročanje poteka prek interneta 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbira in naroči izdelke, ki so mu na voljo v spletni trgovini, razvrščeni po kategorijah.

Po oddaji naročila kupec po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je kupec izbral. Kupcu so izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila vselej dostopni v spletni trgovini v rubriki Profil obiskovalca (povezava MOJ RAČUN). Ob morebitni spremembi oz. preklicu naročila mora kupec ponudnika o tem obvestiti na e-naslov knjigarna@rokus-klett.si, kjer mora navesti tudi številko nakupa, ki je omenjena v elektronskem sporočilu o nakupu.

Poštnina

Osebni prevzem
Osebni prevzem je mogoč po predhodnem dogovoru, in sicer na sedežu založbe (Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana), vsak delovnik med 8. in 15. uro.

Poštnina za dostavo znotraj Slovenije
Če znesek nakupa presega 40,00 EUR, krijemo strošek poštnine za dostavo po Sloveniji mi. Če je znesek nakupa manjši od 40,00 EUR, je vaša udeležba pri poštnini 3,50 EUR.

V primeru plačila po povzetju vam Pošta Slovenije po svojem veljavnem ceniku zaračuna še plačilo posebne položnice (kot bi jo plačali pri bančnem okencu). Ta znesek trenutno znaša 1,05 EUR.

Vračilo blaga / Pravica do odstopa od pogodbe

Kupec ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe.
Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto kupca tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi kupec.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Založba Rokus Klett, d. o. o. o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. Odstop od pogodbe sporoči:

  • na e-naslov reklamacije@rokus-klett.si,
  • po faksu 01 513 46 79,
  • na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe
Če kupec odstopi od te pogodbe, mu Založba Rokus Klett, d. o. o. brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani prodajalca). Tako povračilo Založba Rokus Klett, d. o. o. izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov. Založba Rokus Klett, d. o .o. lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Kupec blago vrne na naslov Skladišče Založbe Rokus Klett, d. o. o., Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če kupec blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.

Kupec odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno
potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.


Vračilo blaga / Uveljavljanje pravic iz naslova stvarne napake

Kupec ima pravico, da kupljeno blago vrne brez kakršnekoli odškodnine. O nameravanem vračilu mora kupec obvestiti ponudnika najkasneje v štirinajstih dneh od prejetja blaga. Obvestilo o odstopu mora potrošnik podati z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Potrošnik mora izjavo podati pisno, in sicer po faksu na št. 01/513-46-79 ali na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov knjigarna@rokus-klett.si blago pa mora vrniti v nadaljnjih petnajstih dneh. V tem primeru kupec sam poravna stroške, ki nastanejo ob vračilu kupljenega artikla (tudi v primeru, če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti). V primeru odstopa od pogodbe Založba Rokus Klett, d. o. o nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani. Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja.

Načini plačila

V spletni prodajalni so omogočeni naslednji načini plačila:

  • plačilo po povzetju z gotovino ob prevzemu (v tem primeru Pošta Slovenije po svojem veljavnem ceniku zaračuna še plačilo posebne položnice – trenutno ta znesek znaša 1,05 EUR),
  • plačilo po predračunu (predračun boste prejeli po e-pošti),
  • plačilo s plačilno kartico (Visa, Mastercard).

Pogodba na daljavo je sestavljena v slovenskem jeziku in je v elektronski obliki shranjena na strežniku upravljavca spletnega mesta ter je tako kupcu dostopna 24 ur na dan v njegovem uporabniškem profilu. Pogodba oz. račun je v fizični obliki shranjen na sedežu podjetja in ga kupec lahko kadarkoli na pisno zahteva.

Pravila za uporabo vsebin

Vse vsebine, objavljene na spletni strani www.knjigarna.com, so last ponudnika in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev oz. so označene z ustrezno navedbo vira ali avtorja. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni treba posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi izvorna koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c) ipd.), temveč je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela.

Založba Rokus Klett, d. o. o., je izključni lastnik znamke www.knjigarna.com in iz nje izvedenih imen. Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepa proti kršiteljem skladno z zakonodajo. Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerih koli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja Založba Rokus Klett, d. o. o., ni dovoljeno. Za dovoljenje za uporabo zaščitenega gradiva pišite na naslov Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Zasebnost in varstvo podatkov

To spletno mesto lahko zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika spletnih storitev in IP-naslov (Internet Protocol), prek katerega dostopate do medmrežja, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli na naše mesto.

Z registracijo na spletni strani www.knjigarna.com dovoljujete, da Založba Rokus Klett, d. o. o., z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja ter neposrednega trženja vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke uporabnika v zbirkah osebnih podatkov neomejeno časovno obdobje.

Kadar koli lahko po e-pošti ali po telefonu (080 19 22) zahtevate, da vaše podatke popravimo ali da jih v 15 dneh trajno oz. začasno prenehamo uporabljati za namen neposrednega trženja. Založba Rokus Klett, d. o. o., zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Vse posredovane osebne podatke registriranih uporabnikov bo ponudnik uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral, oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.

S sprejemom teh splošnih pogojev in uporabo storitve uporabniki soglašajo, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko spleta ali elektronske pošte, ter da ponudnika ne bodo šteli za kakor koli odgovornega v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb.

S sprejemom splošnih pogojev se uporabniki strinjajo, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošiljajo sami. Uporabniki, ki ne soglašajo s takšno stopnjo zagotavljanja varnosti ali zasebnosti informacij, ne morejo uporabljati storitev spletne strani www.knjigarna.com.

Piškotki

Med brskanjem po spletni strani www.knjigarna.com se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in registriranih uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje spletne strani, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev. 

Uporabnik ali registrirani uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotkov na posamezni spletni strani ali ne. Več podatkov o piškotkih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

Odgovornost

Ponudnik uporabnikom ali registriranim uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletne strani www.knjigarna.com popolnoma varna, neprekinjena, vedno na voljo, niti da bo upravičila njihova pričakovanja do spletnega portala. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgube programov, stroškov povezav, stroškov preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletne strani www.knjigarna.com, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb, delnih ali v celoti, katerega koli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno preprosto dostopni na spletnem naslovu www.knjigarna.com

Ponudnik lahko kadar koli neomejeno spremeni, ukine ali prekine kateri koli del storitve, pa tudi dostopnost katere koli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

Reševanje sporov

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani www.knjigarna.com, se najprej obrnite na e-poštni naslov knjigarna@rokus-klett.si podjetja Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana.

Pristojnost za izvensodno reševanje sporov

Družba ZALOŽBA ROKUS KLETT, podjetje za založništvo učbenikov in revij, d.o.o., Stegne 9B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZALOŽBA ROKUS KLETT, d.o.o.) v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS.

ZALOŽBA ROKUS KLETT, d.o.o. kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Pristojnost za reševanje sporov

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na svojo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca.

 

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih