NOS VEMOS! 1

učni komplet

Učbeniški komplet Nos vemos! temelji na opredelitvah in zahtevah oz. priporočilih Skupnega evropskega jezikovnega okvira in na kurikularnem načrtu španskega Inštituta Cervantes. V učbeniku so upoštevana dognanja kognitivne psihologije na področju učenja. Različne dejavnosti in naloge vključujejo logično, lingvistično, prostorsko, glasbeno, telesno-kinetično, naravno, osebno in medosebno inteligenco. Na tak način se spoštuje posameznika in njegov individualni način učenja. Prevladujeta komunikacijski in na dejavnosti osredotočen pristop. Komplet razvija vse štiri spretnosti (slušno in bralno razumevanje, govorjenje in pisanje), ki se med seboj lepo prepletajo. Poudarek pa je na receptivnih spretnostih, ki so osnove za usvajanje jezika. Vsaka učna enota ima skrbno izbrana besedila, ki s postopnim dvigovanjem zahtevnosti omogočajo dijaku pridobivanje samozavesti s pomočjo motivacijske strategije. Medkulturnost je pomemben vidik poučevanja španščine. V ...

V kompletu Cena Količina
NOS VEMOS! 1

delovni zvezek s CDjem za španščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimazij in SŠ

9788484436522

15,00 EUR
NOS VEMOS! 1

učbenik s CDjem za španščino kot 2. tuji jezik v 1. in 2. letniku gimazij in SŠ

9788484436515

25,00 EUR

Podrobnosti

Učbeniški komplet Nos vemos! temelji na opredelitvah in zahtevah oz. priporočilih Skupnega evropskega jezikovnega okvira in na kurikularnem načrtu španskega Inštituta Cervantes. V učbeniku so upoštevana dognanja kognitivne psihologije na področju učenja. Različne dejavnosti in naloge vključujejo logično, lingvistično, prostorsko, glasbeno, telesno-kinetično, naravno, osebno in medosebno inteligenco. Na tak način se spoštuje posameznika in njegov individualni način učenja. Prevladujeta komunikacijski in na dejavnosti osredotočen pristop.

Komplet razvija vse štiri spretnosti (slušno in bralno razumevanje, govorjenje in pisanje), ki se med seboj lepo prepletajo. Poudarek pa je na receptivnih spretnostih, ki so osnove za usvajanje jezika. Vsaka učna enota ima skrbno izbrana besedila, ki s postopnim dvigovanjem zahtevnosti omogočajo dijaku pridobivanje samozavesti s pomočjo motivacijske strategije.

Medkulturnost je pomemben vidik poučevanja španščine. V učbeniškem kompletu sta zastopani tako španska kot hispanoameriška kultura in civilizacija. Poudarek je na spoznavanju teh kultur in primerjanju z dijakovim lastnim okolje.

Komplet je sestavljen iz 12 učnih enot s sodobnimi in všečnimi temami. vsaka enota se začne z motivacijskim delom, ki predstavi obravnavano temo. Sledijo tri dvojne strani z novimi vsebinami, ki vključujejo besedilo oz. drugo dejavnost, ki širi besedišče. Sledijo dejavnosti namenjene govorjenju in pisanju. Vsaka učna enota se zaključi s Tarea final v kateri dijak uporabi vse obravnavane vsebine in sredstva.

AKCIJA

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih