GENTE 1 NUEVA EDICIÓN

učni komplet

Gente je prvi in izjemno uspešen učbenik za španščino, ki temelji na najsodobnejšem modelu komunikacijskega poučevanja, to je na dejavnostih temelječem pristopu. Nova izdaja želi izboljšati strukturo učbenika, ga tako grafično kot vsebinsko posodobiti in ga še bolj prilagoditi Skupnim evropskim okvirjem učenja in poučevanja jezikov.V novi izdaji so avtorji: predelali te dele, ki niso povsem zadovoljili učiteljev in učencev, posodobili slike, osebe, evropske denarne enote in sociokulturne podatke, bolj jasno in praktično strukturirali učbenik in posamezne enote, poudarili posamezne dele ter nekatere grafične pripomočke naredili bolj pregledne, slovnične povzetke, ki so zdaj dopolnjeni še s praktično tabelo pravilnih in nepravilnih glagolov, prestavili iz delovnega zvezka v učbenik, v delovni zvezek vključili tudi novelo-strip “Gente que lee” (Ljudje, ki berejo), ki je doslej izhajala neodvisno. Zgodba se odvija vzporedno s funkcijskim in ...

V kompletu Cena Količina
GENTE 1 NUEVA EDICIÓN

učbenik z avdio zgoščenko

9788484431381

31,19 EUR
GENTE 1 NUEVA EDICIÓN

delovni zvezek z avdio zgoščenko

9788484431398

20,79 EUR

Podrobnosti

Gente je prvi in izjemno uspešen učbenik za španščino, ki temelji na najsodobnejšem modelu komunikacijskega poučevanja, to je na dejavnostih temelječem pristopu. Nova izdaja želi izboljšati strukturo učbenika, ga tako grafično kot vsebinsko posodobiti in ga še bolj prilagoditi Skupnim evropskim okvirjem učenja in poučevanja jezikov.V novi izdaji so avtorji: predelali te dele, ki niso povsem zadovoljili učiteljev in učencev, posodobili slike, osebe, evropske denarne enote in sociokulturne podatke, bolj jasno in praktično strukturirali učbenik in posamezne enote, poudarili posamezne dele ter nekatere grafične pripomočke naredili bolj pregledne, slovnične povzetke, ki so zdaj dopolnjeni še s praktično tabelo pravilnih in nepravilnih glagolov, prestavili iz delovnega zvezka v učbenik, v delovni zvezek vključili tudi novelo-strip “Gente que lee” (Ljudje, ki berejo), ki je doslej izhajala neodvisno. Zgodba se odvija vzporedno s funkcijskim in leksikalnim stopnjevanjem snovi v učbeniku. K učbeniku in k delovnemu zvezku sta priloženi dve zgoščenki z avdioposnetki. Okrog jedra učbenika so avtorji zasnovali precej dodatnega gradiva v različnih oblikah, ki je zelo koristno tako za delo v razredu kot tudi za individualno učenje: “Gente que lee” (Ljudje, ki berejo), “Gente que canta” (Ljudje, ki pojejo), “Gente que pronuncia bien” (Ljudje, ki pravilno izgovarjajo), videokasete in DVD “Gente de la calle” (Ljudje z ulice) in družabno igra »Gente de la oca«.

AVTORJI: Ernesto Martín Peris, Neus Sans in Nuria Sánchez

AKCIJA

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih