Novo

NA PRAGU BESEDILA 3 - IZDAJA S PLUSOM

Več ogledov

NA PRAGU BESEDILA 3 - IZDAJA S PLUSOM

samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Samostojni delovni zvezek Na pragu besedila 3 – izdaja s plusom omogoča kakovostno samostojno učenje, ker so v njem združeni elementi učbenika in delovnega zvezka. Njegova sestava je smiselno zaokrožena ter sledi načelom postopnega sistematičnega dejavnega pridobivanja in razvijanja raznih vrst zmožnosti, znanja, strategij in veščin. Vsebina učnega gradiva 3. letnika je razvrščena v več poglavij. Gradivo se začne z uvodnim poglavjem Kaj znam na začetku 3. ...

Dobavljivost: na zalogi

EAN: 9789612920289

22,50 EUR

Podrobnosti

Samostojni delovni zvezek Na pragu besedila 3 – izdaja s plusom omogoča kakovostno samostojno učenje, ker so v njem združeni elementi učbenika in delovnega zvezka. Njegova sestava je smiselno zaokrožena ter sledi načelom postopnega sistematičnega dejavnega pridobivanja in razvijanja raznih vrst zmožnosti, znanja, strategij in veščin.

Vsebina učnega gradiva 3. letnika je razvrščena v več poglavij. Gradivo se začne z uvodnim poglavjem Kaj znam na začetku 3. letnika; temu sledi pet osrednjih poglavij: Zgodovina slovenskega (knjižnega) jezika, Skladnja, Obravnava besedilnih vrst, Pravorečje in Pravopis ter končno poglavje Kaj znam na
koncu 3. letnika.

Vsako poglavje obsega več učnih enot. Vsaka učna enota je sestavljena iz šestih didaktičnih korakov: dijakinje in dijaki se najprej doma pripravijo na uvodni motivacijski pogovor; nato pri pouku sodelujejo v pogovoru, ki ga vodi oz. usmerja profesorica/ profesor; potem doma ali pri pouku berejo razpravljalno besedilo, si med branjem kaj podčrtajo v njem ali iz njega kaj izpišejo, po branju pa strukturirano povzamejo njegovo vsebino; nato pri pouku primerjajo svoj povzetek s profesoričinim/profesorjevim; na koncu doma ali pri pouku rešujejo naloge, ki so različnih zahtevnostnih ravni in usmerjajo k različnim miselnim dejavnostim – z oranžno barvo so zaznamovane naloge za utrjevanje in preverjanje znanja, z zeleno pa naloge za dopolnjevanje in poglabljanje znanja.

Pri nastajanju gradiva so poleg avtoric sodelovali recenzent in recenzentke ter profesorice in profesorji iz vse Slovenije; s svojimi predlogi so pomembno prispevali k nastanku vsebinsko, didaktično in oblikovno posodobljenega in nadgrajenega tretjega dela serije Na pragu besedila, najbolj priljubljene učne serije za slovenščino v slovenskih gimnazijah in srednjih strokovnih šolah.

Na pragu besedila – izdaja s plusom je na voljo v dveh oblikah: kot serija samostojnih delovnih zvezkov in kot serija učbenikov, oboje obstaja v tiskani in digitalni obliki.

AVTORICE: Martina Križaj, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič
UREDNICA. Andreja Ponikvar Jakša
UDK: 811.163.6(075.3)(076)
DATUM IZIDA: 16. julij 2020

TEHNIČNI PODATKI: 
dim: 210 x 297 x 16 mm;
teža: 675 g ; 
obseg: 1. del 128 str., 2. del 116 str.

AKCIJA

Ta stran za pravilno delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih