Še 0.0 do brezplačne dostave

Prva stran - Vse izdaje - Osnovna šola - 5. razred
-0%

Planet Radovednih pet 5

9789612923471 Planet Radovednih pet 9789612923471 923471 9789612923471
Bar koda: 9789612923471
Planet Radovednih pet 5
InStock
Na zalogi ( > 50 )
19,30 €
-0%
19,30 €

Opozorilo

Največja dovoljena količina za ta izdelek je 1000.

samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik v 5. razredu

PODROBNEJŠI OPIS

  • Pregledno zasnovane učne enote.
  • Aktualna izhodiščna besedila.
  • Izvirne in ustvarjalne naloge, številni predlogi za tvorbne naloge in naloge za medpredmetno povezovanje.
  • Naloge za ponavljanje in preverjanje v rubriki Preverim svoje znanje.
  • Zahtevnejše naloge v rubriki Zmorem tudi več.
  • Avdio- in videoposnetki.
  • Formativno spremljanje znanja.
  • Vsebine in učni cilji so usklajeni s prenovljenim Učnim načrtom (2018).

Samostojni delovni zvezek za slovenščino je v dveh delih. Snov je razdeljena na 5 poglavij, vsako poglavje pa na več enot in podenot. V učnih enotah so zanimiva izhodiščna besedila, namenjena branju, gledanju ali poslušanju, številne naloge za preverjanje razumevanja besedil ter naloge za usvajanje nove snovi. Vsaka učna enota se zaključi z razlago, v kateri so izpostavljeni ključni pojmi. Na koncu vsakega poglavja so v rubriki Preverim svoje znanje zbrane naloge, namenjene ponavljanju in preverjanju oz. spremljanju napredka. Sledijo sklopi dodatnih in težjih nalog v rubriki Zmorem tudi več (naloge za diferenciacijo znanja). Na koncu 2. dela je zaključno preverjanje, ki je narejeno po vzoru NPZ.

Gradivo je zasnovano s posebno mislijo na učenčevo dejavnost pri pouku. Omogoča razvijanje zmožnosti, potrebnih za uspešno učenje – od strategij oblikovanja zapiskov v zvezku do strategij branja, povzemanja, določanja ključnih besed in iskanja bistvenih podatkov ter tvorjenja besedil. Učenci in učenke jezikovne pojave slovenskega jezika opazujejo, primerjajo s tujim jezikom, ki se ga učijo, jih preizkušajo v praksi, premišljujejo o njih in med reševanjem nalog spoznavajo temeljna pravila slovenskega knjižnega jezika. Napredujejo v branju, poslušanju, pisanju, govorjenju in pogovarjanju. Gradivo omogoča samostojno in sodelovalno učenje, razvija digitalno pismenost, spodbuja rabo elektronskega jezikovnega portala www.franček.si, vrednotenje sporazumevalne zmožnosti in načrtovanje njenega izboljšanja. Vključene so didaktične igre, ki spodbujajo gibanje.

Izbira tem in razporeditev snovi (zaporedje učnih enot ter število ur, namenjenih obravnavi posamezne enote) omogočata medpredmetne povezave zlasti z družbo, naravoslovjem in tehniko, matematiko in likovno umetnostjo.


AVTORICI: Dragica Kapko, Nataša Jeras, Saša Čadež, Aleksandra Grabner Jonke
LETO IZDAJE: 2023

SPECIFIKACIJE

Ciljna skupina Otroci
Predmet Slovenščina
Tip gradiva Delovni zvezki
Tip izdaje Tiskano
Založba Založba Rokus Klett
Razred 5. razred

Velikost pisave

Reset Zoom
Ali uporabite funkcijo brskalnika:
Ctrl + + / Ctrl + - / Ctrl + 0